tagNgayon ay ang huling buwan ng taon 2017, ilang araw na lamang ay darating na ang panibagong kabanata ng buhay- ang bagong taon.

Sa pagsisimula ng taong 2017, ang mga Pilipino ay puno ng pag-asa para sa pagbabago. Umaasa sa isang tunay na pagbabago at hindi lamang mga tagpi-tagping sulosyon sa mg asuliraning pang-lipunan. Pagbabago na inaasahan sa bagong halal na Pangulo sa pagsisimula ng taong 2017.

Nakakita ang mamamayan ng pagbabago, tagni-tagning pagbabago ng mga polisiya at patakaran, magkaganun man ang pag-asang inaasam ay nanatiling inaasam at pinapangarap.  Dapat bang manalig sa kasabihang ‘habang may buhay ay may pag-asa?’

Habang naghihintay sa ipinangakong pagbabago, sa aking maliit na paraan ay nagbabahagi at nag-aambag ng (mga) kilos para makatulong sa pagbabago. Hindi lamang naghihintay ng inaasahang pagbabago na dumating, nagbabahagi ako sa aking maliit na kapamaraanan.

Maraming taon bago ang taong 2017, ako ay aktibo sa iba’t ibang pagkilos at kilusan. Dahil ang pangarap na pagbabago sa Lipunan ay nais maging makatotohanan.

‘Volunteerism is my way of life’

Sumasali ako sa  boluntaryong grupo at/o organisasyon, mapa-politikal at/o hindi politikal na grupo  hangga’t ito ay maglilingkod sa karaniwang interes ng mga karaniwang tao.

Ang tanging motibo ay ang makatulong gamit ang maliit na kakayanan, tanging puhunan ay pagsisikap na gampanan ang mga naka-atang na gawain, dedikasyon at tapat na paglilingkod, hindi sa organisasyong kinabibilangan bagku’s sa mga taong pinag-lilingkuran ng organisasyon.

Walang sinumang indibidwal at grupo ang may monopolyo ng pagmamalasakit sa kapwa. Lahat ay may kakayanan, nagkaka-iba lamang sa kapasidad.

We can do, our owned volunteer works in our owned capacity. So, keep on volunteering together in the group or in your own self.  Still volunteering in a group of people is strengthening the capacity to help people more than an individual did.

‘The Leader is more effective than the boss’

Malakas ang aking pananalig sa pamamahala ng isang leader, dahil ang leader na namanahal ay binibigyan ng halaga ang kanyang mga kasama. Alam ng isang leader na ang mga kasama sa team ay mahalaga ang partisipasyon sa mga proseso sa pagpapatulad ng mga plano at programa.

Ang pananatili sa group or  team ay nakadepende sa namamahala. Kung hindi na makakatulong para sa kapakanan ng kapwa, walang dahilan para manatili.

Hahanap ng paraan para maging epektibo para sa iba. Kailangan ay maging bukas  ang sarili sa mga pagwawasto sa mga pagkakamaling nagawa.###

Advertisements