City Administrator and Department Head

Ang batas ay kalipunan ng patakaran at/o mga panuntunan sa isang nasasakupang bansa o  komunidad para regulahin ang pagkilos at relasyon ng mga membro ng nasasakupan. Ipinapatupad na may kaakibat kaparusahan.

Ang batas ay pantay-pantay na ipinapatupad ng walang pinapanigan, kahit pa opisyal ng pamahalaan at/o pangkaraniwang mamamayan.

Tanong: Ang empleyado ba ng pamahalaan ay maaaring magkaroon ng dalawang (2) posisyon o tungkulin sa magkasabay na panahon?

Ayon sa website marikina.gov.ph ay makikita ang dalawang posisyon na may iisang tao ang tagapamuno. Ito ba ay ipinapahintulot ng batas?

Paano nga ba inilalagay sa tungkulin at/o posisyon ang isang empleyado, lalo na ang City Administrator? Ayon sa Republic Act 7160, ay isinasaad ang mga sumusunod;

There shall be a city administrator in each city,  provided that he or she is appointed by the city mayor WITH THE CONCURRENCE of the majority of all the Sangguniang panlungsod members. (all caps supplied)  The Sangguniang panlungsod shall act on the appointment within fifteen (15) days from the date of its submission, otherwise the same shall be deemed confirmed.Section 454 of Republic Act 7160. Further, the term of the administrator is coterminous with that of his appointing authority. – Section 480 of Republic Act 7160.

Malinaw sa patakaran na ang City Administrator ay co-terminous ng nag-appoint. At kailangan ay may pagsang-ayon ang majority ng council members.  Nai-sumite na kaya sa council ang appointment para ito ay nombrahan ng Konseho? May pagsang-ayon naba ang konseho? Kung wala pa at  ito ay nai-endorso na sa konseho at walang aksyon, ito ay ituturing na may  concurence na ng konseho.

Ang susunod na kailangan maresolba ay kung maari at/o pinapayagan ng batas ang pagkakaroon ng dalawang (2) posisyon ang isang empleyado at/o opisyal ng gobyerno sa isang panahon?

Ano ang opinyon ninyo… please educate us!

 

###

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: