Ang corruption ay isang “panganib” na nagdudulot sa pagkasira ng kabuhayan ng mamamayan.

Kung may reklamo tungkol sa corruption, huwag ipag-walang bahala. Isumbong at huwag matakot

AYAW at GALIT ka sa corruption at corrupt?

HUWAG MATAKOT MAGSUMBONG… click image to complain

anti-corruption banner

http://dotc.gov.ph/index.php/report-corruption

Advertisements