Ang awitin ay sumasalamin sa tunay na buhay ng maraming Pilipino. Sa kabila ng marangyan pamumuhay ng iilan, marami ang nagdurusa sa dagat ng kahirapan.