Mendiola Massacre | January 22, 1987

Isang pagpupugay. Lupang inaasam, kamatayan ng Magbubukid ang alaalang naiwan.

| politikang pilipino |

I WAS THERE…Mendiola Massacre, January 22, 1987

Mendiola Massacre

January 22, 1987 is Thursday a regular working day.

Sa panahong ito ay aktibo na ako sa kilusang paggawa. Ako ay bahagi ng isang team ng mga organisador na nakatuka sa malalaking pagawaan sa Marikina. Bahagi ng tungkulin ay ang organisahin ang aking mismong pinagtatrabahohan sa gawi ng Concepcion Uno. Sa panahong iyon ay may halos 2,500 na empleyado ang aking pinapasukan, malaking bahagi nito ay mga baguhan na tumagal ng 2 hangang 7 taon sa serbisyo.

Maraming lumahok mula sa Marikina

Isang malaking delegasyon ang Marikina sa sumama ng rally sa mendiola para suportahan ang panawagan ng mga magbubukid para sa tunay na reporma sa lupa. May mahigit na 200 ang aking naisama sa nasabing rally mula sa aming kumpanya. Ito ay sa kabila na hindi pumayag ang aming management.

Mendiola Massacre

Paghahanda

Bago pa lamang pumunta sa rally, malinaw ang mga tagubilin…

View original post 711 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s