langaw“KALABAW AT LANGAW, P0LITIK0 AT ALIP0RES”

Ang pakiramdam ng langaw sa kanyang sarili ay mas-malaki at mas-mataas sa kalabaw na kanyang pinapatungan.
Ang ganitong pagtingin ng mga langaw sa kanyang sarili ay isang ilusyon, maling pakiramdam at pananaw.

Ang alam ng mga langaw ay gusto din ng kalabaw na sila ay dumapo sa likuran nito at paniniwala ng mga langaw na nais makipagkaibigan at tumulong ang kalabaw.

Lingid sa kaalaman ng mga langaw, hinahayaan sila ng kalabaw na lumapag sa likod nito dahil alam ng kalabaw na magagamit sila nito balang araw. Baluktot na pananaw ang resulta ng patuloy na maniwala sa maling pananaw.

Ganun ang politiko sa tunay na buhay. Habang may pakinabang ka sa kanya, hahayaan at mamahalin ka. Pag wala ka ng silbi, itatapon kana na parang basura.

Pakiramdam ng mga langaw na mas malaki sila sa kalabaw. Kaya pangkaraniwan makakakita tayo ng mga langaw na liyad ang mga dibdib dahil sa kanilang maling pakiramdam na “mas malaki sila habang nakapatong sa likod ng kalabaw”.

Matapang, mapagmalaki ang mga langaw dahil sa paniniwala nila ay hindi sila magagalaw at akala nila kaibigan nila ang kalabaw na pag ginalaw ang mga langaw, para mo na ring ginalaw ang kalabaw.

Nakatakot at mahirap kalabanin ang kalabaw dahil bukod sa malaking anyo nito, mayron itong pambihirang lakas at malalaki at mahabang mga sungay.

Sa tunay na kwento ng buhay, ang mga langaw ay ang mga mapagmalaki at mayayabang na mga alipores ng mga politiko. Naglalatag sila ng sarili nilang impluwensya at kapangyarihan sa mga tao gamit ang kanilang pagiging malapit at malakas sa politiko. ###

Advertisements