Source: Pilitikang Pilipno | January 31, 2014

“I WILL NEVER TURN MY BACK TO WHAT I BELIVED IN, NO MATTER WHAT?”

Pagkalipas ng Isang taon na katumbas ng 12 buwan, 52.1785 Linggo, 365 araw, 8,760 oras, 525,600 minuto at 31,536,00 segundo ay nagpapalit ang numero ng tao. Sa napakaraming pagkakataon tuloy-tuloy ang pagpapalit nito.

Sa tuwing pagpapalit ng taon, positibo tayo na may pagbabago. Lahat tayo ay umuusal ng manigo, masagana/maunlad at mapayapang bagong taon. Simula sa ating pagkakaroon ng kaisipan, kasabay natin ang ating mga ninuno, magulang ganito ang ating inuusal, idinadasal at pangkaraniwan ay ating isinisigaw sa pinakuhling Segundo bago sumapit ang pinaka-unang sigundo ng pagpasok ng panibagong taon.

Pero may pagbabago nga bang magaganap? Isang tiyak mula sa 2014, ito ay magiging 2015- ito ay walang duda. Kahit ito ay ating ipatawas, tiyak ito ang lalabas na katotohanan.

Walang pagbabago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang mababago- Huwag tayo mag-ilusyon na may mababago sa ating pamahalaan. Lalo na ang usapin CORRUPTION, walang tigil at walang ilusyon ang ating mga politiko na namamahala sa ating Gobyerno na alisin, linisin ang pamahalaan sa CORRUPTION. Sa katotohanan, ang corruption ay embedded sa 2015 National Budget sa ibang porma at kapamaraanan.

corrupted budget

Ang resulta, walang pagbabago sa kahit ilang beses pa magbago ang numero ng taon. Walang pagbabago hangang ang unawa ng mga politiko ay hanapbuhay ang pagkakapwesto sa pamamahala ng gobyerno. “WALANG PAGBABAGO, WALA…!”, itaga mopa sa bato.

Walang pagbabago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang mababago- Mabuti pa ang pusakal na kriminal may mansyon sa kulungan. Kumpara sa pangkaraniwang mamamayan, nakatira sa ilalim ng mga tulay at tinatawag na latak ng Lipunan. Kamakailan lamang lumantad sa publiko ang pagbubuhay hari ng mga kawatan sa Muntinlupa, namumuhay sa karangyaan, nakukuha ang bawat naisip at naisin. Walang problema kaya naman mas-ninanais nilang manatili sa kulungan at hindi lumaya at doon na lamang sila manirahan. Walang mababago, saan man sila dalhin mayroon silang sapat na kakayanan at prebilihiyo na mamuhay na normal at maganda pa Full media coverage pa. Saan kapa? Eh di maging pusakal na kriminal para mas-maligaya- Only in the Philippines Island.

Walang pagbabago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang mababago- Mabuti pa ang politikong magnanakaw maraming prebilihiyo mula sa pamahalaan, kahit nandun na sa kulungan. Ang kaibahan lamang may close in bodyguards, full security escort, special medical treatment, full media coverage.

Walang pagbabago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang mababago- Ang pangkaraniwang Pilipino, dumikwat ng sampung Peso hahanapin ka ng isang battalion mga pulis, bugbug sarado kana, may bunos pa kulata ng baril. Pag-medyo pinalad ka makikita kapa- nakalutang sa imburnal. Pag-minalas ka kahit kaluluwa mo hindi nakikita.- Hustisya sa Pilipinas “pantay-pantay daw ipinapatud”. Walang bago numero lamang ng taon ang binabago hindi ang pagkabulag ng hustiya sa mga pobre.

Walang pagbabago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang mababago-– Simula sa halalan 2010, 2013 at maging sa halalan sa 2016 ang mga politikong namahala, namamahala, at mamahala ay pawang halal, hindi ng mga botante kundi ng makina- ang PCOS Machine.

Ang mababago lamang, lahat ng Politiko EPAL sa kanilang paggampan ng tungkulin. Pinagmumukhang sariling pera ang ginagamit sa pagtulong. Pero ang katotohanan, pera ng taong bayan ang kanilang pinagpapasasaan. Walang bago sa bagong taon, ang magbabago lamang ay lalong lalala ang ka-EPAL-an ng mga politiko, malawak na corruption at nakawan sa pundo ng bayan. Hindi lamang mga Politiko pati na ang pangkaraniwang empleyado ng pamahalaan.

Walang bago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang magbabago- Ipagkakait sa kabataan ang karapatang mag-aral. Walang tigil na pagtaas ng tuition fee para sa mas-malaking tubo ng pribadong paaralan at dagdag na tuition fee kahit sa publikong pamantasan para lamang may ma-corrupt.

Walang bago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang magbabago- Hindi nagbabago pababa ang bilang ng mahihirap na Pilipino- 52% Pilipino mahihirap sabi mismo ng Pilipino. Sabi ng corrupted satos ng gobyerno 19% lamang ang mahirap na Pilipino. Walang pagbabago, palagay mo sino ang nagsisinungaling ang mismong nakakaranas at/o ang Gobyerno?

Walang bago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang magbabago- tataas ang presyo ng kuryente, dahil sa emergency power na ibinigay kay Pangulong Pnoy. Ang nakalaang budget sa production ng Kuryente ay sasamantahin ng mga negosyante, tulad ng ABoitez, Henry Sy at ibapang malalaking negosyante. Tataas ang pamasahe, mga produktong langis, tubig at mga pangunahing serbisyo publiko. Dahil, ginagawang negosyo ng gobyerno ang serbisyo publiko.

Walang bago sa bagong taon, numero lamang ng taon ang magbabago- Mananatiling ang mamamayan ay kanya kanya, walang malasakit sa isa’t-isa, survival of the fittest, lusaw ang diwa ng nasyonalismo/makabayan. Mananatiling nagbebenta ng kanilang boto tuwing halalan, personalidad, salapi, inpluwenysa at pikit matang pagpili ng iboboto. Ang mahalaga ay kung kanino pagsamantalang makikinabang at kung kanino magkakaroon ng inpluwensya para sa sariling pakinabang.

Sa susunod na taon- sa pagpapalit ng numero ng taon. Ang inyong kinammumuhian ay mananatili sa simpleng pamumuhay. Walang ilusyon na magbago ang buhay kung ang kapalit nito ay pag-agaw sa anumang materyal na bagay na hindi sa akin, sa anumang porma at kaparaanan, na ang kapalit ay pagdurusa ng kapwa tao.

Walang mababago, at walang pagnanais na magbago. Mananatili ang aking paninindigan ” I WILL NEVER TURN MY BACK TO WHAT I BELIVED IN, NO MATTER WHAT?”. Wherever I am, and whoever you are.

WALANG MAASAHANG PAGBABAGO NG PANGKARANIWANG PILIPINO… kahit ilang beses pa magpalit ng numero ang taon. Hangang ang Lipunan ay pinaghaharian ng Kapitalista- TUBO at hindi malasakit sa kapwa ang batayan ng bawat kilos at galaw. Kasangkapan ang buong estado na pinamamalaan ng mga politkong ang nasa isip ay sariling pakinabang.

Kung magkakaisa lamang ang mamamayan at sama-samang hahakbang tungo sa pagbabago ng Sistema ng Lipunan (pinaghaharian ng may capital) tungo sa Sistema ng Lipunan na ang namamahala ay ang mamamayan mismo sa pangunguna ng Manggagawa. Tiyak na may pagbabago kahit hindi pa magpalit ang numero ng taon.

Isang hamon sa mga manggagawa at sa lahat ng may malasakit sa kapwa na lalong paigtingin ang pagkakaisa ng mga manggagawa at mamamayan para sa tunay na pagbabago, kahit hindi bagong taon.###