Tulang halaw sa damdamin ng gumawa at batay sa kanyang karanasan at nakitang kaganapan. Sa mga dating dumaan sa karanasan ng lumikha madaling maunawaan ang mensahe ng tula. Madali din naiintindihan sa mensahe ng tula kung sino ang tinutukoy na “kulang nalang ay bayong”

-I-
Kasama kita noon sa lansangan, sumisigaw ng pagbabago;
Walang laman ang sikmura, tagaktak ang pawis sa noo;
Kaharap ang militar, hawak mo’y mikropono;
Nagtatalumpati sa masang binalasubas ng gobyerno.

-II-

Sa harap ng manggagawa at mamamayang nilapastangan;
Buong giting mong winagayway ang bandilang pulahan;
Isang pangakong sinabi mong hindi mo tatalikuran;
Garantya mo’y maghalo man ang balat sa tinalupan.

-III-

Lumipas ang taon ng maraming pakikibaka;
Nalagas ang mga dahon, ang palayan ay nalanta;
Ako’y nagtatakang hindi na kita nakita;
Gayong wala namang nagbago sa bulok na sistema.

-IV-

Isang araw sa barikada, sa tulay ng Mendiola;
Ang lahat ay nagitla sa kanilang nakita;
Kasama ikaw pala’y iba na ang bandera?;
Nag-aalok ka ng regalo, isang limos na reporma.

-V-

Ika’y nakabarong, kulang na lang ay bayong;
Mistula ka ng makapili nung panahon ng hapon;
Nalumbay ang lahat sa sitwasyon mo ngayon;
Walang hinayang mong binasura ang bigkis ng kahapon.

-VI-

Sa bihis mong sakdal linis, walang dudang binusog ka;
Binusog at binundat ng kapangyarihan at pera;
Literal ka ng ahente ng inaanay na sistema;
Kalaban ka ng pagbabago mula ulo hanggang paa.

-VII-

Ang damdamin mong dati’y puspos ng maka-uring pagmamahal;
Ngayo’y sinakop ng mga sukab, dinoktrinahan ng hangal;
Balewala na rin sayo ang prinsipyo at dangal;
kadaupang palad mo ngayo’y mga propeta ng kapital.

-VIII-

Hanggang sa muli kasama, sa muli naming pagkilos;
Sa dagundong ng martsa, muli tayong magtuos;
Ang kataksilan mo sa nakaraan, sa amin ma’y ihambalos;
Ang tunggalian ng uri’y hindi rito magtatapos.

-Brigada Letra
(April 13, 2012)

Ang kopya ng tula ay mula kay Gani Abunda