Tahimik na nakamasid lamang ang Burgesya na kinatawan ng mga transnational na mga negosyo sa Pilipinas. Wala silang kibo sa awayan at banggaang nagaganap sa pagitan ng mga politiko sa gobyerno.

Alam ng burgesya na ang nagaganap na bangaan at bangayan sa pagitan elitistang burges ay hindi maaapektohan ang kanilang interes, hindi nanganganib ang kanilang naglalakihang negosyo.

Ang mga nag-aaway at nagbabangayan ay pare-pareho nilang mga protektor at kinatawan nila sa pamahalaan. Kaya naman tahimik ang burges.

Wala silang pakialam kung ninanakaw ng mga elitista ang pondo at/o pera ng bayan, ang mahalaga hindi apektado ang kanilang interes- ang magkamal ng malaking tubo sa kanilang negosyo.

Ang tunggalian sa pagitan ng elitista tungkol sa corruption ay tunggalian hindi para sa kapakanan ng mamamayan pilipino. Ang labanan ay kung sino ang maghahari sa susunod na mga panahon upang sila naman ang magnakawa sa pamahalaan.

Hindi napapansin may mas-higit na magnanakaw sa bulsa ng mamamayan. Walang kupas at lalong lumalala ang pagkakamal ng naglalakihang tubo ng makakaking negosyante na kumakatawan sa tunay na halaga ng lakas paggawa ng mga gumagawa ng produktong ibinibenta ng malalaking negosyo.

Nakakalimutan na nanatiling walang kapasidad ang taong bayan para mabuhay ng maayos, dahil ninanakaw ito ng mga may kapital. Ang taong bayan bukod sa labanan sa kurapsyon ng pamahalaan ay kailangan iguhit ng mamamayan ang sariling laban at karaingan.

Ipagkaloob ang sapat na sahod para mabuhay ng maayos at marangal. Kontrolin ng mamamayan ang pamamahala sa pangunahing serbisyong publiko at pangunahing mga industriya.

Ito lamang ang paraan para wakasa ang corruption sa lahat ng aspeto ng buhay ng taong bayan. ###