Hustisyang Panlipunan sa Pilipinas

Hustisyang Panlipunan sa Pilipinas

Ang pagsasanay ng mga Pulis na dapat tagapagtanggol ng Mamamayan ay gastos ng taong bayan. Ang mismong mga Pulis na binabayaran ng mamamayan ang ginagamit ng Pamahalaan laban sa mismong mamamayan na ang tanging naging kasalanan ay ang pagiging POBRE.

Sa kabalang banda ang gumawa ng malaking Krimen ay siyang protektado ng mismong boung makinarya ng pamahalaan. Magkaiba ang pagkakaroon ng hustisya sa mahihirap at mayayaman sa Pilipinas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s