Hustisyang Panlipunan sa Pilipinas

Ang pagsasanay ng mga Pulis na dapat tagapagtanggol ng Mamamayan ay gastos ng taong bayan. Ang mismong mga Pulis na binabayaran ng mamamayan ang ginagamit ng Pamahalaan laban sa mismong mamamayan na ang tanging naging kasalanan ay ang pagiging POBRE.

Sa kabalang banda ang gumawa ng malaking Krimen ay siyang protektado ng mismong boung makinarya ng pamahalaan. Magkaiba ang pagkakaroon ng hustisya sa mahihirap at mayayaman sa Pilipinas.

Advertisements