greeting 2014

Sa lahat ng aking Kababayan, Kapanalig, Kalaban sa pananaw, sa lahat ng mga Pulitiko, higit sa lahat sa inyong lahat na katulad ko naghahangad ng isang kumunidad na umiiral ang katarungan.

Katulad ninyo, ako ay nagnanais ng Maligayang Bagong Taon. Pero sa ganang akin hindi lamang Maligayang Bagong Taon ang aking pangarapin. Higit sa lahat “isang pamayanan na walang nagsasammantala at sinasamantala. Pamayanan na may katarungan para sa lahat, pamayanan na ang bawat nilikhang batas ay ipinapatupad ng walang kinikilingan sa lahat ng pagkakataon, maging sino kaman.

Ang ating mga ninanais na makatarungang pamayanan, may kapayapaan, hustisya at dignidad ang bawat isa ay magaganap lamang kung ang ating kasaysayan ay pagkukunan natin ng magagandang aral. Upang sa ganun ay maging gabay natin sa paglandas sa hinaharap.

Balikan natin ang kasaysayan.

Sa simula pa lamang ay may dalisay na makabansang layunin ang ating mga ninuno. Sa pamumuno ng ating Uang Pangulo ng Pilipinas na si Gat. Andres Bonifacio na isang Indio, na ginabayan ng turo at akdang sulatin ng ating bayaning si Jose Rizal- na isang Ilustrado.

Dalisay at dakilang hangarin na winakasan ng katraydoran ni Emilio Aguinaldo na taga-pamuno ng Magdalo na paksyon sa loob ng KKK. Pangarapin na malapit na sanang magtagumpay kung hindi lamang pinangibabaw ang isang ganid sa kapangyarihan ng isang ilustrado na si Aguinaldo ng Magdalo.

Mula sa una hangang sa ika-15 pangulo at naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Lahat sila ay namuno galing sa hanay ng mga Ilustrado at ngayon ay kung tawagin ay mga Burgesya (panginoong may lupa at mga kapitalista) Lahat sila ay patraydor na pinamahalaan ag Pilipinas sa maraming pagkakataon at pamamaraan.

Sinasabi ng kasaysayan na ang lahat ng namuno ay mula sa lahi ng Ilustrado/Burgesya/Panginoong Maylupa at sa huli ay mga kapitalista. Hanggang ang mamamayan ay hindi nauunawaan ang kasaysayan, hindi magbabago at hindi magkakaroon ng MALIGAYANG BAGONG TAON SA MASANG PILIPINO.

Kung hindi sana patraydor na inagaw ni Aguinaldo ng Magdalo ang pamumuno kay Bonifacio na isang Indiyo, napamahalaan na sana ng masang pilipino ang ating sarili.

WALANG MASAYANG BAGONG TAON SA PILIPINAS hanggang ang pamumuno ay nasa kamay ng, kung tawagin noon ay mga Ilustrado at ngayon ay Burgesya, Kapitalista. WALANG HAPPY NEW YEAR at walang Happy New Year na darating sa ating Bayan, kung hindi tayo (taong bayan) ang kikilos upang kunin ang sariling pamamahala at ialis ito sa mga burges ng ating bayan. Ito lamang ang paraan at wala nang iba pa.

Kung magagawa nating magkaisa, tumayo at lumaban sa pangkalahatang kabutihan, hindi lamang Masayang Bagong Taon ang sa atin ay naghihintay. Bagkus, bagong taon na mapayapa, maunlad, may hustisya at higit sa lahat may dignidad ang bawat isa.

Sa masang Pilipino, wala tayong dapat gawin kundi isuko at ipailalim ang ating mga pansariling kagustuhan. Isuko at ipailalim natin ang ating pang-organisasyon at grupong hangarin para sa iisang kagustuhan para sa ating bayan.- Ito ang susi para tayo ay magkaisa. Ito ang susi para maipon natin ang ating hiwahiwalay at kanya-kanyang lakas upang itaguyod ang kabutihan ng nakakarami. Ito at wala nang iba pa.

Dahil kung hindi natin ito gagawin, walang ibang gagawa nito para sa atin. Kung hindi ngayon, ang oras ay hindi marunong maghintay. Wala na tayong patutunguhan pa.

Baliktarin ng Masang Pilipino ang tatsulok na matagal nang pinanatili ng mga ahente ng kapitalista at burgesya.

Para sa inyong lahat hangad ko na ang mga bagong taon na darating ay panahon ng pagdiriwang ng Masang pilipino, dahil nakamit natin ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaroon ng pagkakapantay at mabuhay ng may dignidad.

Pagbati na sana nga ay isang bagong taon sa inyong lahat. Salamat at Mabuhay po tayong lahat.

LIKE: http://www.facebook.com/politikangpinoy.marikina
VISIT: http://www.facebook.com/pinoy.politika