Tumayo at manindigan kung ano ang pinaniniwalaang Tama, kahit ito ay mangahulugan ng pag-iisa

standing aloneNakakatakot mag-isa. Na maaaring pagtatawanan ka sa iyong pag-iisang tumindig sa tingin mong tama.

Nakakatakot na mag-isa. Dahil sa tindig mong mag-isa mawawala ang iyong mga kakilala. Nakakatakot tumayo mag-isa sa tingin mong tama o wasto, pero ito ang tamang gawin.

Titindig kabang mag-isa sa tingin mong tama kung ikaw ay katawatawa sa nakakakita. Kung itoy nangangahulugan ng iyong pagkabigo at magresulta na mawalan ng mga kakilala? Tama, nakakatakot manindigan sa tingin mong tama at wasto, pero ito ang tamang gawin.

Sa malaon at madaling panahon  ang kawastohan ay hindi lilitaw. Kung ikaw ay isang tao na umaayon lamang sa agos, hindi ikaw tumatayo sa tingin mong tama. Pero sa malaon at madaling panahon ang agos ay sasalungat sa iyong paniniwala.

Ang pagtinding sa isang sikat (popular) na usapin ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay wasto. Ang pinakamabilis na landas at hindi parating pinakamahusay na daan.

Kung ikaw ay maninidigan sa isang bagay, sa laon at madaling panahon magdadalawang isip ka. Ikaw ay lilihis ng iyong daan, lalandas ka sa daan na hindi mo naman talaga gustong daanan dahil maaaring ito ay nagngangahulugan na mawala ang iyong mga makakasama.

Ang manindigan sa iyong paniniwala ang pinakanakakatakot na bagay, pero ito ang tama at wastong gawin.

Pero sana manindigan sa katotohanan at kawastohan. Bagama’t nakakatakot manindigan mag-isa, pero dapat maniwala ka na ito ang dapat gawin.

Nakakatakot na manindigang mag-isa sa sariling naniniwala na ito ang tama. Maraming tao na ang nanindigan mag-isa na inalispusta, hinamak, kinutya. Pero marami din namang tao ang nanindigan kung ano ang sikat o popular, pero bandang huli sila ay nagkamali, subali’t hindi kinutya ng sinuman. Ang isang tiyak nakakatakot manindigan mag-isa.

Ang nanindigan na mag-isa sa iyong pinaniniwalaang tama, ay kahanga-hanga pero hindi ito nagaganap, bagku’s madala ay nalalait at napagtatawanan.

Maraming tao na ang nakagawa ng mali, hindi natakot gumawa ng mali. Pero hindi sila pinarurusahan sapagkat ang kanilang pinandigan ay ang sikat (popular), dahil sila ay umayon kung ano ang agos o sikat.

Ako ay naniniwala na ang manindigan sa tingin ko na tama ay ang tamang gawin. Ako ay naniniwala na bawat isa sa atin ay may tungkulin na aralin ang ating mga sarili at ating paniniwala.

Kailanman hindi natin makikilala ang ating sarili kung ang ating mga paninindigan ay nakaayon lamang sa kung ano ang popular at agos ng kaganapan.

Kung tayo ay maghihintay lamang kung ano ang sikat (popular) at umaayon na lamang sa agos ng kaganapan  naniniwala ako na umaayon lamang sa paniniwala ng ibang tao.

Ako ay naniniwala na ang ating sariling pagkatao ay may sariling kakayahan na alamin ang tama at mali.

Paniwalaan ang sariling naisin, pero sa ngalan ng Panginoon, manindigan ka kung ano ang iyong paniniwalang tama.

Balik aralan ang sariling paniniwala, pag-isipan ng maraming beses, tiyakin, magmunimuni sa anumang kailangan mong gawin.

MANINDIGAN SA IYONG PINANINIWALAANG TAMA AT ITO ANG SA TINGIN KO ANG DAPAT GAWIN

###

Advertisements

3 thoughts on “Tumayo at manindigan kung ano ang pinaniniwalaang Tama, kahit ito ay mangahulugan ng pag-iisa

  1. kung maninindigan magisa dapat ay nakahanda sa kahit anong kahihinatnan. pero totoo nga bang ikaw ay nagiisa? o, sadyang sinadyang magisa dahil sa sariling pag aakala o hindi gusto ang mga taong nasa paligid lang para makasama? sa napakatagal ng panahong sanay sa pakikikibaka dapat ramdam ang damdamin ng mga kasama at hindi dapat agad na paghusga kung talagang gustong sila ang makasama. sa isang organisasyon bagamat ako ay hindi kasing tagal at kasing galing ng mga nauna sakin, nakikita ko na ang pagbagsak ng organisayon ay ang maling pag aakala. sa mga magkakasama dapat ang maayos na paguusap, malinaw at hindi bumubuo ng sariling pagaakala. kayat maraming organisasyon ang hindi nagtatagal dahil sa pag gawa ng sariling hakbang na nagbubunga ng pagkabasag ng isang buong organisasyon. tanong; gaano kahalaga ang isang organisasyon kung kaya palang tumindig na magisa?

    Like

    1. standing alone are not the only consequence of “standing to what you believing”. you will be criticize and charged like; it is not true that your are alone. You only make it at your own. You did not want to be with us. to copy & paste Albert Einstein he said “What is right is not always popular and what is popular is not always right.” it is very true. expect more that standing alone

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s