Image

Marami ang nagnanasa sa tuwid na daan. Kaya naman sa paghahanda pa lamang ay marami ang nasigayak para sumama sa paglalakbay.

Sa mga nagsipaghanda sa paglalakbay ay marami ang naiwan at marami din naman ang sumama sa paglandas masalimoot at masukal na daan tungo sa tuwid na daan.

Sa simula lahat ay determinado na tahakin ang masalimoot at masukal na daan. Habang lumalakbay, mayroong sadyang tumigil at NAGPAIWAN, dahil nais lamang nilang sumakay. Meron din naman na sadyang NAIWAN dahil hindi makasabay dahil malayo pa ang lakbayin.

Ang mga naiwan at sadyang nagpaiwan ay sila pa ang gumagawa ng paraan para ang paglalakbay ay hadlangan, sila pa ang humaharang sa daan na nilalakbay, pinipigilan nila na tayo ay makarating sa tuwid na daan.

Dahil ang palalakbay ay masalimoot at matagal, ang iba ay gumagawa ng ibang daan sa pag-aakalang ito ang shortcut patungo sa dulo ng landasin. Pero huwag kalimutan na ang una landas na ating tinahak ay maaaring siyang tunay na landas- malayo at masalimoot nga lamang.

Kung sakaling dumating ang panahon na ikaw na lamang at nag-iisang naglalakbay huwag isiping tumigil dahil baka hindi mo alam malapit kana sa dulo ng iyong nilalandas na daan.

Sa dako pa doon sa iyong sulong paglalakbay, marami ang sa iyo ay sasalubong at pagpapahayag ng pakikilakbay. Pakaingatan sila, dahil sila yaong nagtangka na harangan ang iyong dinaraanan. Nais lamang nila makinabang sa bunga ng iyong walang tigil na paghahangad ng tuwid na daan.

Sa iyong pag-iisa imposible ang magtagumpay at hindi maaaring ikaw lamang ang nag-iisang tumahak tungo sa tagumpay. Pakatandaan walang lakas sa pag-iisa, matagal makarating sa tuwid na daan kung nagsusulo lamang.

Sa iyong ipinakitang halimbawa sila ay mamumulat sa katotohanan na dapat sila ay sumama, dahil alam naman nila na ang tagumpay ng isa ay kapakinabangan ng lahat. Sumama man o hindi sa paglalakbay.

Lagi lamang isaipin na ang iyong hangarin ay sa kapakanan ng nakakarami at hindi ng ilan tiyak sa pagkalipas ng dilim ay may liwanag na naghihintay. Dahil dito kahit anong pagod ang iyong dinadanas wala kang karapatang tumigil at magpahinga. Dahil kung hindi ikaw ay sino ? Kung hindi ngayon ay kailan pa?

Huwag kalimutan sa paglipas ng kadiliman ay may bukang liwayway na naghihintay, kung hindi man sa iyong kapanahunan isipin lamang ito ay tatamasahin ng iyong susunod na henerasyon.

Kung ikaw ay palarin na magtagumpay, buong puso ang tagumpay ay ialay sa bayan. Kung dumating ang sandali na gusto mona sumuko… HUWAG KA SUSUKO!!! Alalahanin mo na lamang si Andres Bonifacio. Na kung walang traydor sa bayan nating ito tiyak kasama mo siya sa iyong paglalakbay at hindi din siya titigil katulad mo,

***