Now in US, hero dog Kabang soon to undergo jaw replacement surgery

CBS News said the Veterinary Medical Teaching Hospital at the University of California-Davis, where Kabang will be treated, is “adept at cutting-edge dog jaw replacement. An American dog whose jaw was recently replaced by the center appears to be strutting around as if nothing ever happened.”

Before undergoing the jaw replacement surgery, Kabang will undergo several tests to determine the best way to “fix” her snout and avoid infection. Read more: GMA News

*****

Kabang dog philippines 2012 10 09
Kabang, the dog hailed as a hero in the Philippines, reportedly lost half her face while
 saving two girls from a speeding motorcycle
“KABANG” ang tawag sa kanya, isang aso na tinatawag na Askal [asong kalye/native dog] marami ang sa kanya ay humanga dahil sa pagliligtas sa dalawang bata na masasagasaan sana ng Motorsiklo kung hindi niya ito hinarangan.Sa kanyang ginawa ay naipit ang kanyang nguso sa kadena ng motorsiklo. Kapalit sa kanyang pagmamalasakit sa tao ay ang pagkawala ng kanyang nguso sa gawin itaas.

Hindi nag-iisa si KABANG, maraming Asong Kalye [askal] ang katulad niya hindi nga lang naibabalita, maraming aso ang may malasakit sa mga tao, lalo na sa kanilang amo at sa kanila ay nagmamalasakit at nagmamahal.

Sa kabilang panig naman ay maraming tao ang walang malasakit sa Aso. Sa katunayan ang mga aso ay ginagawang pagkain ng mga tao.

Ang mas-masakit tinalo pa ni “KABANG” ang mga Politiko. Maraming mga politiko ang walang malasakit sa kapwa tao. Tungkulin ng Politiko na kalingain at pagmalasakitan ang mamamayan dahil ito ang kanyang sinumpaan.

Sa mahabang kasaysayan ng Bansang Pilipinas ang mismong mga Politiko ang bumibiktima sa mga tao.

Malala ang corruption, kapabayaan sa tungkulin at kapabayaan sa pagkakaloob ng maayos na serbisyong pangbayan.

Na nagriresulta ng kahirapan ng mamamayan at habangbuhay na pagdarahop.

Kung ang mga Politko lamang ay nalahian ni “KABANG” malamang may kaunlarang narating ang ating bayan.

Kung kwalipikado lamang ang mga Askal [asong kalye] na kumandidato sa election, mas-mabuting aso na lamang ang nasa pamahalaan.

Kung ang mga Politko ay gumagawa lamang ng tama ayon sa pamantayan bilang tao hindi na nila kailangang gumastos para manalo sa isang halalan.

Sapagkat mismong taong bayan ang sa Politkong matino ang magsisikap na ilagay sila sa pwesto. Katulad ni “KABANG” dahil sa kanyang kadakilaan ay maisasaayos na kanyang nawalang nguso.

Dahil may mga taong nagkusang loob na siya ay ipagamot sa isang pagamutan sa ibayong bayan at ang gastosin ay mula sa mga taong kumikilala sa kanyang nagawa.

SANA NAGING UGALI AT UTAK ASO NA LAMANG KAYO KATULAD NI “KABANG”

Sources: GMA Network |  Inquirer News
Read more: Global Post

*****