*****

Kung ikaw ay mamamayan ng Pilipinas, na pinagkaitan ng pagkakataong mabigyan ng tiyak na hanapbuhay, hindi inaabot ng batayang serbisyong panlipuina- tulad ng kalusugan, edukasyon, maayos na tirahan, atbp, malamang ikaw ang target na palayasin sa iyong tinitirhan. Ikaw ang biktima para kapritso at kagustohan ng PAMAHALAAN AT NG MGA MAYAYAMAN.

Kung nakatira sa hindi ligtas na lugar, kailangan ng Gobyerno para mga proyekto ang iyong tirahan ay walang matuwid na katuwiran para sa Gobyerno para sa mahihirap. Kungg pag-aari ng Gobyerno ang iyong tirahan buong pwersa ng Estado ay gagamitin laban sa iyo. Na parang kriminal ang pagtrato, ganito na naman ang ginawa ng Goberno sa mga taga-Guatemala Compound, Makati City.

Maging ang mga naglalakihang negosyo sa pagbabalita ay pagkaisang panig lamang at pumapanig ang kanilang pagbabalita sa Gobyerno… Halos lahat ng mga Headlines na ipinapakita ay lumalabas na ang mga tauhan ng pamahalaan at ilang pribadong ahensya ang kinawawa ng mga pinalalayas sa kanilang tirahan bigyandaan lamang ang kanilang kapritso.

Hindi ipinapakita ng mga nasa pagbabalita ang rason bakit ang kanilang pinalalayas ay lumalaban sa demolisyon.

Hindi binabanggit ng mga tagapagbalita ang totoong rason bakit tomututol ang mga tao na sila ay palayasin sa lugar.

Ang Gobyerno at ang tagapagbalita sa sinasadya at/o hindi sinasadya ay napapaboran Pamahalaan at nabibigyan ng katwiran ang paggiging marahas at hindi makatarungan ng nasa Gobyerno. Tulad ng naganap sa Kasiglhan Village na sinalanta ng habagat, walang lumabas na Balita sa mga Biktima sa lugar na ito.

Ang paglilipat sa ating mga kababayan sa ibang lugar ay hindi katiyakan na sila ay nailalagay sa mabuti. Bagkus ay nailalagay pa sa masmapanganib na lugar.

Ang lahat ng ito ay para pagbigyan ang kapritso ng mga negosyante at ng pamahalaan. Ito ang katotohanan na hindi matanggap ng Gobyerno at mismo ang mamamayan. Kung ang maralita ay tumayo at lumaban sa kanilang karapatan sila pa ang lumalabas na mali. Sapagkat ang pagkilala at pagtukoy kung ano ang tama ay nakadepende sa katayuan sa pamumuhay. Kung ikaw ang may kaya o kabilang sa mayayaman at politko ikaw ang tama at ang pobre na naghihirap sila ang mali.

*****
Advertisements