Sa lugar na ito iginuguhit ang kapalaran ng bawa’t Pilipino.

Advertisements