Jenny and her dreams for ‘Kulot’

Mahirap man may pangarap din. Kahirapan ay hindi bunga katamaran opportunidad ay huwag pagkaitan para katamaran ay mapalitan ng kasipagan. Ang ating pamahalaan huwag kalimutan nasa kabundukan man nakatira sila ay bahagi ng ating Lipunan ang pamahalaan at maging sinuman ay may pananagutan sa bawa’t isa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s