Mahirap man may pangarap din. Kahirapan ay hindi bunga katamaran opportunidad ay huwag pagkaitan para katamaran ay mapalitan ng kasipagan. Ang ating pamahalaan huwag kalimutan nasa kabundukan man nakatira sila ay bahagi ng ating Lipunan ang pamahalaan at maging sinuman ay may pananagutan sa bawa’t isa.